Wednesday, March 25, 2009

Suomen lainsäädännön muutokset ja kaavaillut lakimuutokset muistuttavat epäilyttävästi kommunistisen Kiinan Falung Gong-vainoja

Elämme eläimellisiä aikoja - Sikailu ei rajoitu enää karsinoihin tai leikkisästi "porsaita äidin oomme kaikki" laulun tapaan vain jouluhupailuun

Suomessa pyritään rajoittamaan elinkeinovapaudesta alkaen kaikkea mahdollista

Ilmaisun- ja sananvapaus myös vaakalaudalla

http://video.google.com/videoplay?docid=-5987800041669655693


Seppo Lehto syö ylläolevalla videolla 24.3.2009 neekerisuukkoja ja ihmettelee neekerismiä ja neekerirasismia niin neekereihin kuin suomalaisiin kohdistuen - Ihmettele sinäkin ja syö neekerisuukkoja


Orwellin 1984 kirjan maailma ja rajoittupolitiikka etenee joka sektorille aivan kuin Neuvosto-Venäjällä ja kansallissosialistisessa Saksassa. USA:n terrorilainsäädäntö on pientä EU:n yksittäisissä maissa kaavailtujen lakiuudistusten rinnalla, joilla on on käynnistetty toisinajattelijajahti aivan kuin kyse olisi vaarallisista huume- ja väkivaltarikollisista.


Naurettavimmillaan ja surkuhupaisemmillaan isketään reserveihimme ja maanpuolustutaitoijomme ylläpitoon erilaisin aserajoituksiin pyrkivillä lakialoitteilla joilla ei ole mitään tekemistä arkijärjen kanssa. Esimerkiksi aselupien määräaikaisuudella lisätään vain ja ainoastaan lupabyrokratiaa sekä lisätään ihmisten eriarvoisuutta harrastaa ampumaurheilua, sekä riistetään mahdollisesti myös nuorison suuntatumista terveiden harrastusten pariin. Ase - ja erälehdistä voitte katsoa millaisia erilaisia rakentavia harrastuksia on tarkoitus karsia. Lisäksi http://gun.fi hupiammunta olisi lakiuudistusten tulkintojen mukaan vähintäänkin epäilyttävää.

Suomen lainsäädännön muutokset ja kaavaillut lakimuutokset muistuttavat epäilyttävästi kommunistisen Kiinan Falung Gong-vainoja

http://kavkaz.fi terveisin Karjala takaisin

--------------

Ohessa näyte lainvalvojien laillisuusvalvonnan uskottavuudesta:

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN
KANSLIA
24.10.2008 Dnro 3372/4/08
Seppo Lehto
kunnallisvaaliehdokas(at)gmail

Viite: Sähköpostiviestinne 17. ja 20.10.2008

VASTAUS Arvostelette viestissänne Tampereen kihlakunnan poliisilaitoksen
toimintaa 15.10.2008, kun vaalikopiltanne takavarikoitiin julisteita ja
kun jouduitte olemaan vapautenne menettäneenä 15.10.2008 kello
18.10:n ja 16.10.2008 kello 15.30:n välisen ajan.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin pyynnöstä ilmoitan Teille,
että asiaanne ei ryhdytä tutkimaan täällä seuraavista syistä.
Tampereen kihlakunnan poliisilaitokselta saadun asiakirjaselvityksen
mukaan Teidät otettiin kiinni epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää
vastaan. Asian tutkinta on kesken ja siitä on ilmoitettu myös Valtakunnansyyttäjänvirastoon.

Kiinnioton perusteena on ollut epäily rikoksesta,
jonka ankarin rangaistus on yli vuosi vankeutta. Lisäksi Teidän
epäiltiin jatkavan rikollista toimintaa.

Saadun selvityksen mukaan vaali-ilmoituksissanne oli muun muassa
hakaristejä. Olitte lisäksi käyttänyt kampanjassanne sanontaa: "afrikkalaiset
Afrikkaan ja somalialaiset Somaliaan".

Pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n mukaan sen vaatimuksesta, jota asia
koskee, tuomioistuimen on päätettävä, onko takavarikko pidettävä
voimassa. Riippumatta poliisin ratkaisusta Teillä on oikeus vaatia takavarikon
kumoamista käräjäoikeudessa, tässä tapauksessa ilmeisesti
Tampereen käräjäoikeudessa.

Vakiintuneen käytännön mukaan oikeusasiamies ei puutu sellaiseen
asiaan, johon voi hakea muutosta tuomioistuimelta. Oikeusasiamies
ei voi myöskään määrätä, miten viranomaisen on ratkaistava sen käsiteltäväksi
saatettu asia eikä muutoinkaan vaikuttaa viranomaisessa
vireillä olevan asian ratkaisuun.

Kantelunne perusteella asiassa ei ole ilmennyt muutoinkaan aihetta
epäillä oikeusasiamiehen toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista menettelyä
tai velvollisuuden laiminlyöntiä.

Esittelijäneuvos Eero Kallio


----------------